Enakost spolov

V mesecu januarju spodbujamo aktivnosti za doseganje 5. cilja trajnostnega razvojaENAKOST SPOLOVEnakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, saj kot mnogi zmotno mislijo, ne temelji na zanikanju, ampak sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog. Pomembno je, da imamo enake pravice in možnosti ter spoštljiv odnos ne glede na spol. Želimo si družbo enakih možnosti za ženske in moške, v kateri bodo npr. tudi na športnem področju istovrstni dosežki enako nagrajeavni in cenjeni. Nekaterim panogam to že zelo zgledno uspeva in so naš navdih. Opolnomočenje žensk in deklet ima velik razvojni učinek na celotno družbo, zato moramo imeti ničelno toleranco do diskriminacije in preprečiti vsakršno nasilja nad ženskami.

Ideje, kako vsakdo lahko doprinese k prijetnejšemu svetu, v katerem se medsebojno sprejemamo in spoštujemo, si lahko preberete v e-knjigi.