Galerija

Ob 100 letnici organiziranega športa v Stražišču, je bila v Domu Krajevne skupnosti Stražišče akademija, na kateri so bila podeljena priznanja in zahvale športnicam, športnikom in športnim delavcem ter klubom in društvom združeni v Zvezo športnih društev SAVA Kranj za njihov prispevek k razvoju športa v društvih in klubih. Ob tej priložnosti smo se stražiški športniki s podelitvijo plaket in priznanj MO Kranj, Zavodu za šport Kranj, OŠ Stražišče, Krajevni skupnosti Stražišče in gospodarskim organizacijam, zahvalili za njihov prispevek k razvoju športa in športne infrastrukture, posameznim klubom, društvom in športnikom pa s podelitvijo plaket za njihove dosežene športne dosežke.