Stražiški šport praznuje 100 let

Stražiški šport letos praznuje 100 let od pričetka organiziranega športnega delovanja v Stražišču.

Pričelo se je že leta 1919, ko so se posamezniki zbirali in telovadili v mali dvorani z odrom na Gašteju, kjer so se sicer uprizarjale igre.

Stražiški podjetnik in gostinec, sicer ustanovitelj različnih društev ter navdušen telovadec Franci Benedik, v gostilni Gaštej ustanovi Sokolsko društvo Stražišče. 14. avgusta 1922 so bila potrjena pravila stražiškega sokola, katerega prvi starešina je bil Leon Matajc.

Gostilna na Gašteju
Iz sokolskega koledarja iz katerega je razvidna ustanovitev Sokolskega društva Stražišče

Po II. svetovni vojni se Sokolsko društvo Stražišče preoblikuje v Sindikalno športno društvo UDARNIK Kranj-aktiv Stražišče, od leta 1953 do leta 1962 deluje pod nazivom Telesno vzgojno društvo PARTIZAN Stražišče (TVD Partizan). 1963 se TVD Partizan in ŠD Mladost združita v Telesno vzgojno društvo KRANJ, ki 21.1.1972 preneha obstajati in se preimenuje v ŠPORTNO DRUŠTVO SAVA KRANJ v katerem delujejo nogometni, rokometni, košarkarski, namiznoteniški, kolesarski klub in telovadno društvo TVD Partizan Stražišče.

Skladno z 20. členom Zakona o društvih in s sklepom Skupščine ŠD SAVA z dne 10.4.1997, se ŠD Stražišče preimenuje v ZVEZO ŠPORTNIH DRUŠTEV SAVA KRANJ.

V Zvezo so združeni Nogometni klub SAVA, Rokometni klub SAVA, Košarkarski klub Stražišče, Kolesarski klub SAVA, Teniški klub Stražišče, TVD Stražišče.

Športni objekti v Stražišču

PROŠPORT – posodobljen objekt nekdanjega Sokolskega doma in TVD Partizan
ŠPORTNI PARK Stražišče

Z namenom obeležitve častitljive obletnice organiziranega športa v našem kraju, stražiške športnice in športniki načrtujemo izdajo zbornika, v zgodnjem jesenskem času pa v prostorih

Krajevne skupnosti postavitev razstave s prikazom razvoja športa in športne infrastrukture v Stražišču.

Ob tej priložnosti bi se s podelitvijo plaket in priznanj zaslužnim športnicam, športnikom, trenerjem in športnim delavcem članom naših klubov in društev, OŠ Stražišče, MO Kranj,

Zavodu za šport Kranj, Krajevni skupnosti ter dolgoletnim podpornikom in sponzorjem, zahvalili za ves njihov prispevek in delo brez katerega tako visokega jubileja ne bi praznovali.

Tudi ta visok jubilej je dokaz, da je šport vrednota, ki nas združuje in navdihuje ne glede na vse različnosti.

Slavko Cvetanović, predsednik ZŠD SAVA Kranj